Ők lettek az Év tanárai!

Rovat

Megosztás

Titi Katalin budapesti tanár és Fülöp József Gyulakutáról lett az Év tanára. Az Év óvodapedagógusa díjat Háger Erzsébet budafok-tétényi óvónő kapta. A díjakat dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos adta át.

A díjazottakról:

Titi Katalin

Titi Katalin Andrea a II. kerületi Pitypang utcai Általános Iskola oktatója Budapesten, s közoktatási szakértő. A budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán tanult, a Janus Pannonius Tudományegyetemen okleveles humán szervező képesítést szerzett. A tanítással, neveléssel, osztályfőnöki teendőkkel és az új, modern pedagógiai módszerekkel kapcsolatos szervezési készségeket és kompetenciákat a budapesti tanárképző főiskolán sajátította el. Nevelői munkájában mindig a gyermekközpontú pedagógia alkalmazására törekedett. Gyakran alkalmaz drámajátékokat, ötvözi a különböző művészeti tárgyakat, munkásságában megjelennek a magyar hagyományok. Munkásságában kiemelkedő eredményt jelent, hogy a pénzügyi és gazdasági alapismeretek alkalmazását beépítette a mindennapi oktatásba. A közoktatási, szervezői és oktatói tevékenységéért 2021-ben Év Tanára elismerésben részesül.

Fülöp József

Fülöp József 44 éves földrajz-történelem szakos tanár, középiskolai tanulmányait a Gyula-Fehérvári római katolikus líceumi szemináriumban végezte. Szakmai diplomáját a kolozsvári BBTE-n szerezte. 21 éve tanít a Gyulakutai Általános Iskolában. Évente több kirándulást is szervez a Kárpád-medencében az iskolai osztályoknak. A hagyományőrzést beépítette oktatáspolitikájába, tevékenységében megjelenik az összetartozás érzése. Néptáncoktatással, ünnepi előadások készítésével is őrzi hagyományainkat. Aktív kapcsolatot tartanak fenn magyarországi iskolákkal, partnerintézményekkel. Munkásságáért, előremutató módszertanáért a 2021-es Év Tanára díjban részesül.

Háger Erzsébet

Háger Erzsébet az általános iskola elvégzése után, 1978-ban a Kossuth Zsuzsa Óvónői és Egészségügyi Szakközépiskolába jelentkezett, ahol 1982-ben óvónőként érettségizett. Ebben az évben elhelyezkedett a XXII. kerületben, a Napközi utcai óvodában. 1996-tól az óvodák részleges összevonásakor ugyanebben az óvodában óvodapedagógusi munkája mellett tagóvodavezető, majd az akkori óvodavezető nyugdíjba vonulásakor a két tagóvoda (Napközi utca, és Bartók Béla úti) vezetője lett. Az óvodák teljes összevonásakor, 2008-ban elvállalta a Bartók tagóvoda vezetését, ahol jelenleg is óvodapedagógusként és tagóvodavezetőként dolgozik.
Munkája mellett végezte tanulmányait, és 1988-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán okleveles óvodapedagógussá nyilvánították.

Szakmai pályafutása során, alkalmazkodva az óvodai igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz, a jogszabályi változásokhoz, folyamatosan képezte magát az óvodai élet több területét érintve. A teljesség igénye nélkül: tanulási képességek fejlesztése, hatékony, stresszmentes tanulási módszerek elsajátítása, minőségfejlesztés, kézműves technikák, néptánc módszertani képzés, fejlesztőpedagógia, roma gyerekek az óvodában, gyermekvédelem, kisgyermekek testnevelése. Részt vett az óvodapedagógusok szakmai megújító képzésén is.
1998-ban megismerte a Tevékenységközpontú óvodai programot, amely az általa vezetett óvoda adaptált pedagógiai programja lett. Jelentős szerepe volt a tagóvodai dokumentumok kidolgozásában, javaslataival, ötleteivel támogatta és elősegítette, hogy kollégái a jogszabályoknak és szakmai elvárásoknak megfelelő intézményi dokumentumokat alakítsák ki

2004-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vezető óvodapedagógus végzettséget szerzett.

2014-ben szakvizsgázott pedagógusként élt a lehetőséggel, és az elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, elkészítette portfolióját, amely megfelelt az elvárásoknak, sikeresen minősült Pedagógus II. fokozatba.

Szakmai munkáját, amely egyben hivatása is, magas színvonalon végzi. Eredményes óvodapedagógusi munkássága során több generáció nőtt fel a keze alatt, a gyermekek és a szülők a későbbiekben is ellátogatnak szeretett óvodájukba, óvodapedagógusukhoz.

Rendszeresen fogadja a főiskolai hallgatókat, segíti a szakmai gyakorlatuk megvalósulását, partneri kapcsolatot ápol a képzőhelyekkel. Szakmai gyakorlati helyet biztosít továbbá a dajkák, valamint pedagógiai asszisztensek részére is, bevezeti őket a hivatás rejtelmeibe, szépségébe.

Munkavégzésére az alaposság, pontosság, szakmai átgondoltság, ambíció jellemző, nyitott az önképzésre.

Tervező munkájában átgondolt, tudatos, amely vezetői tevékenységében határozottsággal és innovatív szemlélettel párosul.

A pedagógiai program megvalósításához hatékonyan biztosítja a feltételeket, tudatosan törekszik a tárgyi feltételek minőségi javítására, fejlesztésére.

Elérhető és megvalósítható célokat fogalmaz meg kollégái részére. A munkatársak ismerik, elfogadják és támogatják vezetői koncepcióját. Felismeri munkatársai egyéni szükségleteit, segíti fejlődésüket, időt és energiát nem kímélve alkalmazza a folyamatos visszacsatolás módszerét. Elismeri kollégái munkáját, szakmai fejlődésüket ellenőrző, értékelő munkájával biztosítja, továbbképzésüket támogatja. Tagóvodájában az óvodapedagógusok jelentős többsége jelentkezett minősítésre, amelyen sikeresen bizonyították rátermettségüket.

Kapcsolattartása a szülőkkel, a kerületi társintézményekkel partneri, a gyermekek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartja, állhatatosan képviseli.

Gyermekek felé forduló, szeretetteljes nevelési elveivel hamar elnyeri a szülők és a gyermekek bizalmát, a hátrányos helyzetű családokkal is együttműködő, támogatja őket.

Mindezek alapján Háger Erzsébet méltó az „Év Óvodapedagógusa” díj odaítélésére.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak.

Ha végeztél a cikkel, nézz bele legújabb epizódunkba!

Ha tetszett a cikk, oszd meg másokkal is!

Kövess minket!

75,534RajongóLike
173,768KövetőKövess be
143,000KövetőKövess be
347,000FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb

Insta